Vad händer om det är fler elever som söker utbildningen, än det finns platser?

Om det är många som söker till en utbildning görs ett urval. Det görs utifrån behörighet och meritvärde.

Den högsta poängen man kan få är 340, vilket betyder att man har A i samtliga ämnen. Har man också har läst ett språk har man totalt 17 betyg. Har man inte läst ett språk är man har 16 betyg, då kan man få max 320 poäng.

Exempel: har du 16 betyg med E i samtliga har du 160 poäng.

A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng