Hur får jag tag på ett privat boende på byn när jag börjar tvåan?

Det finns ett nätverk av privata hyresvärdar som du kan få kontakt med via internatföreståndaren på ÄUC.