Hur söker jag till Älvdalens Utbildningscentrum?

För att söka till oss så går man in på Region Dalarnas hemsida www.regiondalarna.se klickar på Elevantagningen och sedan Anvisningar för ansökan. De som går i grundskolan söker på webben och övriga söker via blankett. För att göra ansökan på webben behövs inloggningsuppgifter som skolans studievägledare får inför valperioden.

För elever som söker från andra län än Dalarna ska ansökan skickas till antagningskansliet i hemlänet. De vidarebefordrar sedan till Elevantagningen i Falun. I ansökan ska det stå vilket program man söker, inriktning, skolans namn, ort och eventuellt språkval.