Hur stort är internatet?

Totalt är det 110 platser fördelade på fem olika byggnader. Tre ligger på skolområdet och två ligger cirka en km från skolan.