Hur stort är internatet?

Totalt är det 77 platser fördelade på 3 hus, D-huset, E-huset och Tallen.