Vad händer om jag inte sköter städningen på internatet?

Du förväntas att städa ditt eget rum. Ni städar tillsammans gemensamma ytor.

Sköter du inte städningen kan du i slutändan behöva flytta ut från internatet.