Vad kostar det att bo på internatet?

Boendekostnad läsåret 21/22. OBS! Betalas endast 9 mån/år. Vi har även räknat om kostnaden på 12 mån i tabellen

Boende och kontrakt: Ordinarie kostnad: Med inackorderingstillägg från CSN betalar ni:
D-huset

Enkelrum (5 dygn, söndag – fredag)

 

Enkelrum (7 dygn)

 

4100 kr/mån, 9 mån

3075 kr/ mån, 12 mån

 

4500 kr/mån, 9 mån

3375 kr/mån, 12 mån

 

1750 – 2910 kr/mån, 9 mån

1313 – 2183 kr/mån, 12 mån

 

2150 – 3310 kr/mån, 9 mån

1613 – 2483 kr/mån, 12 mån

E-huset och Tallen

Enkelrum (5 dygn, söndag – fredag)

 

Enkelrum (7 dygn)

 

 

4300 kr/mån, 9 mån

3225 kr/mån, 12 mån

 

4700 kr/mån, 9 mån 

3525 kr/mån, 12 mån

 

1950 – 3110 kr/mån, 9 mån

1463 – 2333 kr/mån, 12 mån

 

2350 – 3510 kr/mån, 9 mån

1763 – 2633 kr/mån, 12 mån

Rämgården

Enkelrum (5 dygn)

 

4000 kr/mån, 9 mån

 

1650 – 2810 kr/mån, 9 mån

Om du nekas inackorderingstillägg kan du ansöka om boendestipedium från oss. Läs mer om detta här