Var ska jag vända mig om jag har haft sönder något på internatet?

Till vaktmästarna, fritidsledarna eller internatsamordnaren.