Covid-19

Information 2020-10-23

En individ på ÄUC har konstaterats smittad av COVID-19. Individen insjuknade 16/10 och har inte varit på skolområdet sedan den 15/10. Smittskyddsenheten har genomfört smittspårning och deras bedömning är att risken för ytterligare smitta är låg. Åtgärder är vidtagna, personer i individens närhet är informerade. Om ny information tillkommer kommer vi att gå ut med den här på denna länk. Om läget skulle förändras kontaktar vi även de som kan vara direkt berörda. Vid oro kan ni vända er till skolchef Anneli Gunnars 0251-597003 eller rektor Fia Staffan 0251-597015. I övrigt gäller som vanligt att alla i Sverige ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

 

Viktig information 2020-09-16

Riktlinjer med anledning av COVID-19

Stanna hemma om du har förkylningssymptom eller andra symptom på Covid-19!

 

 • Om du börjar känna symptom under skoldagen, ta dig hem omedelbart och ring din mentor eller expeditionen på en gång.
  Om du bor på internatet, gå till ditt rum och ring din mentor (eller expeditionen 0251-597000) och fritid 0251-597030.
 • Om du haft symptom i ett dygn (24 tim), ska du boka tid för provtagning.
  Du kan boka provtagning med appen Min Vård Dalarna.
  Tiderna bokas fort, men kolla regelbundet i appen för att hitta en ledig tid.

 

 • Om du väntar på provsvar får du inte vara på skolan.

 

 • Om du har fått provsvar och vet att du har Corona, kontakta expeditionen på 0251-59 70 20 och berätta det.

 

 • När kan du återgå till skolan?
  • För att du ska få komma tillbaks till skolan efter att du haft symptom (även lätta) måste du friskanmäla dig på telefon 0251-59 70 20. Friskanmälan ska alltid göras innan du kommer till skolan. Detta gäller även när du fått ett negativt provsvar.
  • Om du testat dig och fått negativt provsvar kan du komma tillbaka till skolan även om du har lindriga förkylningssymptom. Om du är så sjuk att du inte kan vara i skolan ska du stanna hemma.
  • Om du inte har testat dig kan du återgå till skolan om du:
   • Endast haft lätta symptom i mindre än ett dygn och därefter varit symtomfri och väntat ytterligare 48 timmar.
   • Varit hemma minst en vecka totalt och varit symptomfri i 48 timmar.

 

 • Vid lätta förkylningssymptom, kontakta dina lärare om du är i skick att göra skolarbete hemma.

 

 • Besök av vårdnadshavare ska minimeras i nuläget, men om du har anledning att besöka skolan behöver det anmälas i förväg. Gärna minst två dagar.

  

Klassrum:

 • Alla klasser har hemklassrum.

 

 • Eleverna har bestämda sittplatser för att minska risken för droppsmitta via kontaktytor.

 

 • Bord och stolar ska stå som de är möblerade. Eleverna får inte flytta stolar i klassrummen för att sitta närmare varandra.

 

 • Ytor i klassrummet görs rent dagligen enligt personalens instruktioner.

 

Bussar och fordon:

 

 • Maximalt 5 passagerare i en buss för 8 personer med ett säte emellan. Bussen städas och torkas rent efter användning. Följ checklista som sitter i bussen.

 

 • Fordon som används i undervisningen torkas rent efter användning enligt lärarens instruktioner.

 

Lunch och fika:

 • Matsal och cafeteria är glesare möblerad än normalt för att kunna hålla avstånd. Om alla sittplatser är upptagna, vänta utanför tills platser blir lediga. Flytta inga stolar eller soffor.

 

 • Respektera uppmärkningar om avstånd på golvet om det blir kö vid lunch och fika. Begränsa tiden du fikar så att alla hinner fika, dvs fika helst inte längre än 15 min.

 

 • OBS! Viktigt att alla håller tiderna för när gruppen ska äta lunch och fika. De är noggrant uträknade för att hålla nere antalet personer som vistas samtidigt i matsal respektive cafeteria.

 

 • Det är viktigt att elever och personal går till den lokal programmet är anvisad till för fika (matsal eller cafeteria).

 

 • Före lunch och fika ska du alltid tvätta händerna. Vid matsalen finns handsprit vid ingången, den ska användas innan man går in i matsalen.

Håll alltid avstånd:

 • Håll alltid avstånd, i undervisningen, på raster, på internatet, vid fritidsaktiviteter osv. 

Hygien:

 • Var noga med din handhygien och tvätta händerna ofta.

 

 • Använd handsprit när det inte går att tvätta händerna.

 

 • Följ lärares och personals anvisningar, t.ex. när det gäller att torka av ytor, hålla avstånd osv.

 

 • Peta dig inte i ansiktet.

Internatet:

 • Om eleven känner minsta förkylningssymtom ska hen stanna på rummet och kontakta fritid 0251-597030, efter kl. 8.00 kontaktas internatföreståndaren 0251-597033 eller skolans växel 0251-597000. Du får mer information av dem hur du som har milda förkylningssymptom ska göra på internatet.

 

 • En elev som har coronasymptom i 24 timmar ska åka hem. Tiden för väntan på provtagning och svar ligger på minst fyra till fem dagar och under den tiden ska eleven inte vara kvar på internatet.

 

 • Om du vet eller misstänker att du fått COVID-19 ska du inte vara i boendet utan ta dig hem. Använd då inte kollektivtrafiken utan ta hjälp av anhöriga med resan.

 

 • Elever bor klassvis så långt det är möjligt.

 

 • Vi tillåter inga besök på boendevåningarna. Det betyder att bara du som bor på våningen får vara där. Elever får alltså inte besöka andras boendevåningar.

 

 • Elever får umgås utomhus med elever från andra boendevåningar och i internatets fritidslokal med elever från andra boendevåningar med avstånd.

 

 • Håll alltid avstånd, t.ex. vid kvällsfika, frukost och middag.

 

 • Kom ihåg att hålla en god handhygien.

 

Om du som elev eller vårdnadshavare känner oro inför situationen kontakta elevhälsan.