Covid-19

2021-04-01

Hur blir det efter påsk?

Torsdag den 25 mars kom ett nytt beslut från Folkhälsomyndigheten. Rekommendationen om distansundervisning upphör från och med den 1 april. Regioner med hög smittspridning ska bedriva distansundervisning om smittskyddsläkare rekommenderar det. Region Dalarnas smittskyddsläkare har gått ut med en rekommendation om att inte öka andelen elever som har närundervisning under veckorna v 13 – 15. Vi ska alltså fortsätta med delvis distansundervisning efter påsk. De skriver att den fortsatta smittspridningen därefter ska avgöra om man kan öka undervisningen på plats i skolan. Omfattningen av närundervisningen ska ta hänsyn till eventuell smittspridning på den enskilda skolan och smittspridningen i kommunen. Det innebär att vi kommer att fortsätta att ha klasser som har distansundervisning efter påsklovet . 

Hur vet jag om jag ska in till skolan?

Klasser som ska vara inne under v 15 – 16 har fått information från sina lärare. I åk 1 behöver vi begränsa antalet elever inne på internatet. De klasser i åk 1 som ska vara inne och ha närundervisning i både yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen (Ma, Sv, Eng) under v 15 – 16 är FT20 och BA20. Övriga klasser i åk 1 ska under v 15 – 16 ha distansundervisning i både yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen (NB20F, NB20J, NB20S, NB20Ä). Under vecka 15 kommer vi att ta beslut gällande vilka klasser i åk 1 som ska in på skolan v 17 och framåt. Elever som inte fått information om att komma in ska fortsätta att jobba hemifrån. Smittläget och rekommendationer från myndigheter kan ändras på kort varsel och vi kommer att uppdatera er löpande. Om det är oklart för dig om du ska in eller inte, kontakta skolan. 

Hur länge kommer vi att fortsätta ha delar av undervisningen på distans?

Vi samråder med smittskydd på region Dalarna varje vecka och följer deras rekommendation. Efter påsklovet kommer vi att ha kontakt med dem igen för att göra en plan gällande tiden framöver. Det kommer information om det till er under v 15 eller 16. Vi ser framemot en vanlig situation igen. Ingen kan idag säga när det blir, men vi längtar dit! Ta hand om er och tveka inte att höra av er till oss om ni har funderingar eller frågor.

Med vänlig hälsning/ Fia Staffan, rektor  

 

Här är våra riktlinjer gällande covid-19

Stanna hemma om du har förkylningssymptom eller andra symptom på Covid-19!
 •  Var extra uppmärksam på hur du mår gällande förkylningssymptom (hosta, feber över 37,5 grader, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående eller övre buksmärta, muskel- och ledvärk).

 

 • Om du har symptom (hosta, feber över 37,5 grader, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående eller övre buksmärta, muskel- och ledvärk):
  • Du måste stanna hemma vid minsta symptom.
  • Om du börjar känna symptom under skoldagen, ta dig hem omedelbart och ring din mentor eller expeditionen på en gång.
  • Om du börjar känna symptom under skoldagen och bor på internatet, gå till ditt rum och ring din mentor (eller expeditionen 0251-597006), fritid 0251-597030 och dina vårdnadshavare som ska hämta dig. Vid frågor kontakta internatföreståndare eller expeditionen.
  • Om du har symptom i mindre än 24 h ska du vara hemma i ytterligare 48 h utan symptom innan du får komma tillbaka till skolan.
  • Om du har symptom i mer än 24 h ska du gå och testa dig. Du kan boka provtagning med appen Min Vård Dalarna. Tiderna bokas fort, men kolla regelbundet i appen för att hitta en ledig tid.
  • Om du har symptom i mer än 24 h ska du vara hemma totalt minst en vecka, varav 48 h utan symptom innan du får komma tillbaka till skolan. Gäller t.ex. om du inte lyckats få tag i en testtid.
  • Om du har testat dig och fått ett negativt provsvar kan du komma tillbaka till skolan även om du har lindriga förkylningssymptom. Om du är så sjuk att du inte orkar vara i skolan ska du stanna hemma.
  • Om du väntar på provsvar får du inte vara på skolan.
  • Har du varit hemma med förkylningssymptom måste din vårdnadshavare ringa till Britt-Marie och friskanmäla dig innan du kommer tillbaka. Elev över 18 år kan friskanmäla sig själv.
  • Om du känner igen symptomen som något du ofta har t.ex. migrän, be din vårdnadshavare kontakta Fia (0251-597015) för att rådgöra.

 

 • Vid lätta förkylningssymptom, kontakta dina lärare via mail på morgonen om du är i skick att göra skolarbete hemma.

 

 • Om du har testats positiv för Corona:
  • Ring Britt-Marie (0251-597006) och berätta det.
  • Du ska vara hemma minst en vecka från första symptom varav 48 h symptomfri innan du kan komma tillbaka till skolan.
  • Om du tror att du har varit i kontakt med någon med smitta, eller vid andra frågor om hur du ska göra, kontakta Britt-Marie (0251-597006).

 

 • Om du vistas bland människor när du har symptom utsätter du andra för risk. Att inte följa skolans rutiner och/eller regler kring förkylningssymptom kan leda till att du blir hemskickad och då startas en utredning av elevhälsan.

 

 • Var noga med handhygienen, tvätta händerna ofta.

 

 • Håll avstånd, t.ex i köer vid matsal och cafeteria.

 

 • Flytta inte stolar i klassrum, matsal och cafeteria.

 

 • Gå inte in på varandras våningar på internatet.

 

 • Vi tar inte emot besök utifrån förutom nödvändiga besök för undervisningen, t.ex. instruktörer. Det gäller även vårdnadshavare vilket betyder att utvecklingssamtal görs på telefon eller länk.

Särskilda regler

Lunch och fika
 • Matsal och cafeteria är glesare möblerad än normalt för att kunna hålla avstånd. Om alla sittplatser är upptagna, vänta utanför tills platser blir lediga. Flytta inga stolar eller soffor.

 

 • Respektera uppmärkningar om avstånd på golvet om det blir kö vid lunch och fika. Begränsa tiden du fikar så att alla hinner fika, dvs fika helst inte längre än 15 min.

 

 • OBS! Viktigt att alla håller tiderna för när gruppen ska äta lunch och fika. De är noggrant uträknade för att hålla nere antalet personer som vistas samtidigt i matsal respektive cafeteria.

 

 • Det är viktigt att elever och personal går till den lokal programmet är anvisad till för fika (matsal eller cafeteria).

 

 • Före lunch och fika ska du alltid tvätta händerna. Vid matsalen finns handsprit vid ingången, den ska användas innan man går in i matsalen.
Internatet
 • Om eleven känner minsta förkylningssymtom ska hen stanna på rummet och kontakta fritid 0251-597030, efter kl. 8.00 kontaktas internatföreståndaren 0251-597033 eller skolans växel 0251-597000.

 

 • En elev som har coronasymptom i 24 timmar ska åka hem. Under tiden för väntan på provtagning och svar ska eleven inte vara kvar på internatet.

 

 • Om du vet eller misstänker att du fått COVID-19 ska du inte vara i boendet utan ta dig hem. Använd då inte kollektivtrafiken utan ta hjälp av anhöriga med resan.

 

 • Elever bor klassvis så långt det är möjligt.

 

 • Vi tillåter inga besök på boendevåningarna. Det betyder att bara du som bor på våningen får vara där. Elever får alltså inte besöka andras boendevåningar.

 

 • Elever får umgås utomhus med elever från andra boendevåningar och i internatets fritidslokal med elever från andra boendevåningar med avstånd.

 

 • Håll alltid avstånd, t.ex. vid kvällsfika, frukost och middag.

 

 • Kom ihåg att hålla en god handhygien.
Klassrum
 • Alla klasser har hemklassrum.

 

 • Eleverna har bestämda sittplatser för att minska risken för droppsmitta via kontaktytor.

 

 • Bord och stolar ska stå som de är möblerade. Eleverna får inte flytta stolar i klassrummen för att sitta närmare varandra.

 

 • Ytor i klassrummet görs rent dagligen enligt personalens instruktioner.
Bussar och fordon
 • Maximalt 5 passagerare i en buss för 8 personer med ett säte emellan. Bussen städas och torkas rent efter användning. Följ checklista som sitter i bussen.

 

 • Fordon som används i undervisningen torkas rent efter användning enligt lärarens instruktioner.
Hygien
 • Var noga med din handhygien och tvätta händerna ofta.

 

 • Använd handsprit när det inte går att tvätta händerna.

 

 • Följ lärares och personals anvisningar, t.ex. när det gäller att torka av ytor, hålla avstånd osv.

 

 • Peta dig inte i ansiktet.

Håll alltid avstånd, i undervisningen, på raster, på internatet, vid fritidsaktiviteter osv.

Om du som elev eller vårdnadshavare känner oro inför situationen kontakta elevhälsan.