Covid-19

Uppdatering 220105

Välkomna tillbaka efter ledigheterna!

Skolstarten den 11 januari 2022 och undervisningen kommande veckor kommer att vara på skolan för både elever och personal. Detta eftersom direktiven från Skolverket och Folkhälsomyndigheten är att alla skolformer ska bedriva sin undervisning på plats vid vårterminens start 2022.

Tyvärr har vi fått en ökad smittspridning i landet och vi på ÄUC har därför förhållningsregler som vi alla får hjälpas åt att följa. Folkhälsomyndigheten räknar med en smitt-topp under januari månad. Det är nu viktigt att elever och personal inte blandar sig med andra grupper mer än nödvändigt. Vi ska alla begränsa vårt umgänge och hålla oss till vår ”bubbla” av personer. Dvs hålla sig till att träffa elever och personal man behöver träffa för att kunna tillgodogöra sig sin utbildning respektive sköta sitt jobb. För elever betyder det att man ska begränsa sitt umgänge utanför lektionstid till elever i sin klass och de man bor med på internatet.

För elever som bor på skolans internat kommer vi tillfälligt att ha begränsningar kring hur man får umgås under vecka 2 till vecka 4 till att börja med. Eleverna får inte besöka varandras boenden (våningar/korridorer), däremot får man umgås med eleverna på sitt eget boende. Tider för kvällsfika i fritidslokalen (Bunkern) kommer att vara uppdelade. Mer info fås av fritid på måndag 10/1. Eventuellt förlängs eller förkortas perioden då detta gäller beroende på smittlägets utveckling.

Vi kommer att behålla utglesade platser i matsalen och uppdelade lunchtider. Det är viktigt att du som är elev följer lunchtiderna på ditt schema. OBS! Ibland ligger lunchen en kort tid efter att sista lektionen före lunch är slut (ca10 min). Då är det viktigt att du väntar tills lunchtiden börjar innan du går till matsalen. Vi kommer att införa avståndsmarkeringar på golvet för kön till matsalen. Det är viktigt att man som elev och personal använder avståndsmarkeringarna och att man inte flyttar stolar i matsal och cafeteria.

Fikat på förmiddagen kommer fortsätta vara uppdelat så att Bygg, Skog och Transport fikar i matsalen och Fiske, Jakt och Äventyr i cafeterian. På eftermiddagen fikar alla i cafeterian (öppet kl 13.30 – 15.00).

För personer från 18 år och uppåt som inte är fullvaccinerade gäller särskilda allmänna råd. Ansvaret för att följa dessa ligger på den enskilda individen. Förskolor, skolor och komvux har inte någon skyldighet att anpassa verksamheten för ovaccinerade individer.

Det är fortfarande viktigt att stanna hemma vid minsta symptom och att testa sig (se våra riktlinjer nedan). Man ska fortfarande hålla en god handhygien och använda handsprit i matsal och caféteria.

Vi får hjälpas åt att fortsätta följa dessa trista men nödvändiga riktlinjer. Håll i och håll ut! Har du frågor, kontakta gärna expeditionen (0251-597020).

Med vänlig hälsning/ Fia Staffan, rektor

Läs mer på: Folkhälsomyndighetens rekommendationer om covid-19

Här är våra riktlinjer gällande covid-19

Uppdaterat 220105

Stanna hemma om du har förkylningssymptom eller andra symptom på Covid-19!
• Var extra uppmärksam på hur du mår gällande förkylningssymptom (hosta, feber över 37,5 grader, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående eller övre buksmärta, muskel- och ledvärk).
• Om du har symptom (hosta, feber över 37,5 grader, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående eller övre buksmärta, muskel- och ledvärk):
• Du måste stanna hemma vid minsta symptom.
• Om du börjar känna symptom under skoldagen, ta dig hem omedelbart och ring din mentor eller expeditionen på en gång.
• Om du börjar känna symptom under skoldagen och bor på internatet, gå till ditt rum och ring din mentor (eller expeditionen 0251 – 597006), fritid 0251-597030 och dina vårdnadshavare som ska hämta dig. Vid frågor kontakta internatföreståndare eller expeditionen.

• Om du har testat dig och fått ett negativt provsvar kan du komma tillbaka till skolan om du har varit feberfri i minst två dygn och dina symtom är klart förbättrade. Vet du inte om det är okej ring till skolan och rådgör med Britt-Marie på administration 0251-597006 eller någon i elevhälsan.
• Om du väntar på provsvar får du inte vara på skolan.
• Om du känner igen symptomen som något du ofta har t.ex. migrän, be din vårdnadshavare kontakta rektor Fia (0251-597015) för att rådgöra.
• Vid lätta förkylningssymptom, kontakta dina lärare via mail på morgonen om du är i skick att göra skolarbete hemma. När undervisningen är på plats kommer vi inte att kunna ha distansundervisning parallellt men du får ibland hemuppgifter att göra.

• Om du har testats positiv för Corona:
• Ring Britt-Marie (0251-597006) och berätta det.
• Du ska vara hemma minst en vecka från första symptom varav 48 h symptomfri innan du kan komma tillbaka till skolan.
• Om du tror att du har varit i kontakt med någon med smitta, eller vid andra frågor om hur du ska göra, kontakta Britt-Marie (0251-597006).
• Om du vistas bland människor när du har symptom utsätter du andra för risk. Att inte följa skolans rutiner och/eller regler kring förkylningssymptom kan leda till att du blir hemskickad och då startas en utredning av elevhälsan.
• Var noga med handhygienen, tvätta händerna ofta.

Internatet
• Under v 2 – 4 till att börja med gäller striktare direktiv på internatet: 1) elever får inte besöka varandras boenden (korridor, våning) 2) kvällsfikat kommer att vara uppdelat på olika tider för de olika boendena (mer info fås av fritid 10/1).
• Om du känner minsta förkylningssymtom ska du stanna på rummet och kontakta fritid 0251-597030, efter kl. 8.00 kontaktas internatföreståndaren 0251-597033 eller skolans växel 0251-597000.
• Om du vet eller misstänker att du fått COVID-19 ska du inte vara i boendet utan ta dig hem. Använd då inte kollektivtrafiken utan ta hjälp av anhöriga med resan.
• Kom ihåg att hålla en god handhygien.

Hygien
• Var noga med din handhygien och tvätta händerna ofta.
• Peta dig inte i ansiktet.
• Hosta i armvecket