En trivsam miljö

Här kan du:

  • Läsa om hur vi arbetar för att skapa en trivsam skol- och arbetsmiljö.
  • Ladda ner dokument med aktuell skolinformation.
  • Ladda ner blanketter.

Aktuell läsårsinfo, rutiner och regler

För att skolans, elevernas och medarbetarnas gemensamma arbete ska fungera så bra som möjligt, har vi rutiner och policies att följa. Självklart bottnar dokumenten i skollagen och gymnasieförordningen. Tillsammans skapar vi en trivsam skol- och arbetsmiljö!

I pdf:erna Skolinfo och Internatinfo hittar du samlad information om bl a rutiner, ordningsregler och läsårsdata. Varje år uppdateras dokumenten så att den absolut senaste informationen når dig som elev och vårdnadshavare.

Internatinfo

Här finner du info om internatet och ordningsregler som gäller på boendet.

Karta över skolan

Klicka för större karta

Ordningsregler

Vår skola har en vänlig och trivsam atmosfär tack vare att alla tar ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö. Det bygger på att alla tar ansvar för sina egna handlingar, vi visar hänsyn och respekt för andra, är ärliga och rädda om våra gemensamma lokaler och utrustning.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet finns tillgänglig på skolan under dagtid och består av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagogisk kompetens och rektor. Kurator och skolskötare finns även på plats vissa kvällar.

 

Jourtelefon fritid

På skolan finns fritidsledare på plats under eftermiddagar och kvällar. Fritidsledarna har en jourtelefon dit du som elev och vårdnadshavare kan ringa. Det går även att nå dem på nattetid men då är telefonnumret endast ett nödnummer. Vår jourtelefon 0251-59 70 30

Drogpolicy och handlingsplan

Skolan är en drogfri plats och har nolltolerans mot alla sorters droger. Vi bedriver ett systematiskt drogförebyggande arbete och informerar om drogernas negativa effekt på individ, grupp och samhälle. Elever, personal och vårdhavare ska alla vara medvetna om skolan handlingsplan och policy.

Krisplan

Om det händer en svår olycka, ett dödsfall eller annan kris bland skolans elever eller personal finns skolans krisgrupp på plats. Tag kontakt med någon i krisgruppen så snabbt som möjligt och berätta vad som hänt. Varje sekund räknas.

Publicering av bilder

Vi arbetar kontinuerligt med bilder, producerad text och citerande uttalanden för att ge en aktuell bild av skolan. Berörda behöver ge sitt tillstånd enligt PUL (personuppgiftslagen) innan vi använder materialet. Tillståndet kan när som helst justeras med blanketten ”Publicering av bilder”.

Hantering av klagomål

Vi vill ständigt förbättra vår verksamhet, därför är dialog och återkoppling en viktig del av utvecklingen. Elever och vårdhavare har möjlighet att framföra direkta klagomål till skolan. Inkomna klagomål bearbetas inom tre veckor och är en del av år systematiska kvalitetsarbete. Här kan du ladda ner blanketten

Ledighet

Ladda ned en ledighetsansökan här.

EU-stöd

Älvdalens Utbildningscentrum

En trivsam miljö

Finns det något du undrar över men inte fått svar på i ovanstående information. Hör gärna av dig! Ställ din fråga direkt i formuäret så återkommer vi med ett svar så snart vi kan.

info@alvdalen.com

via mejl inför t ex öppet hus och gymnasievalet.

Jag godkänner att Älvdalens Utbildningscentrum AB lagrar och behandlar mina personuppgifter enligt GDPR i integritetspolicyn.


x