En trivsam miljö

För att vi ska kunna säkerställa skolans, elevernas och medarbetarnas gemensamma arbete har vi ett antal rutiner och policys att följa och efterleva. Självklart bottnar dokumentationen i skollagen och gymnasieförordningen och ligger till grund för hur vi skapar en trivsam skol- och arbetsmiljö. Längre ner hittar du ett dokument där all skolinformation finns samlad.

Ledighet

Ladda ned en ledighetsansökan här.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet finns tillgänglig på skolan under dagtid och består av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagogisk kompetens och rektor. Kurator och skolskötare finns även på plats vissa kvällar.

 

Jourtelefon fritid

På skolan finns fritidsledare på plats under eftermiddagar och kvällar. Fritidsledarna har en jourtelefon dit du som elev och vårdnadshavare kan ringa. Det går även att nå dem på nattetid men då är telefonnumret endast ett nödnummer. Vår jourtelefon 0251-59 70 30

Drogpolicy och handlingsplan

Skolan är en drogfri plats och har nolltolerans mot alla sorters droger. Vi bedriver ett systematiskt drogförebyggande arbete och informerar om drogernas negativa effekt på individ, grupp och samhälle. Elever, personal och vårdhavare ska alla vara medvetna om skolan handlingsplan och policy.

Ordningsregler

Vår skola har en vänlig och trivsam atmosfär tack vare att alla tar ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö. Det bygger på att alla tar ansvar för sina egna handlingar, vi visar hänsyn och respekt för andra, är ärliga och rädda om våra gemensamma lokaler och utrustning.

Hantering av klagomål

Vi vill ständigt förbättra vår verksamhet, därför är dialog och återkoppling en viktig del av utvecklingen. Elever och vårdhavare har möjlighet att framföra direkta klagomål till skolan. Inkomna klagomål bearbetas inom tre veckor och är en del av år systematiska kvalitetsarbete. Här kan du ladda ner blanketten

Krisplan

Om det händer en svår olycka, ett dödsfall eller annan kris bland skolans elever eller personal finns skolans krisgrupp på plats. Tag kontakt med någon i krisgruppen så snabbt som möjligt och berätta vad som hänt. Varje sekund räknas.

Publicering av bilder

Vi arbetar kontinuerligt med bilder, producerad text och citerande uttalanden för att ge en aktuell bild av skolan. Berörda behöver ge sitt tillstånd enligt PUL (personuppgiftslagen) innan vi använder materialet. Tillståndet kan när som helst justeras med blanketten ”Publicering av bilder”.

Samlad skolinformation

I dokumentet skolinformation hittar du all information du tagit del av ovan, samlat i ett dokument. Varje år uppdateras dokumenten så att den absolut senaste informationen når dig som elev och vårdnadshavare.

En trivsam miljö

Finns det något du undrar över men inte fått svar på i ovanstående information. Hör gärna av dig! Ställ din fråga direkt i formuäret så återkommer vi med ett svar så snart vi kan.

info@alvdalen.com

via mejl inför t ex öppet hus och gymnasievalet.

Jag godkänner att Älvdalens Utbildningscentrum AB lagrar och behandlar mina personuppgifter enligt GDPR i integritetspolicyn.


x