Jaktelever fick lära sig mer om tillvaratagande av vilt

Under två dagar har skolans jaktelever ägnat sig åt tillvaratagande av vilt och vilthygien. Torsdag och fredag 9-10 februari gästades utbildningen av Kalle Johansson, Viltmarken AB. Kalle är tidigare yrkesjägare på Östermalma och även jaktvårdskonsulent. Numera är han egenföretagare i viltmat.

Kalle Johansson och jaktelever på Älvdalens Utbildningscentrum

Eleverna fick flå, stycka, detaljstycka, förpacka, mala färs och frysa enr kött från älg, rådjur, kronhjort, dovhjort och vildsvin. Nu är hudarna upphängda i väntan på nästa steg. Senare i vår kommer hudarna att slipas ner så mycket det går, för att sedan färgas och användas till flugbindning.

Ska bli flugbindningsmaterial