Vill du lära dig hur du använder en motorsåg på ett säkert sätt? Våra kurser ger dig behörigheten du behöver.

anders.oberg@alvdalen.com

Om utbildningen

Sedan 1 januari 2015 är det krav att du har dokumenterad utbildning när du använder motorsåg i jobbet. Motorsågskörkortet är perfekt för dig som vill lära dig att hantera en motorsåg både praktiskt och teoretiskt. Det är viktigt att hantera sågen på rätt sätt, använda rätt skyddsutrustning och lära sig arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen. Säkerheten är en röd tråd genom hela kursen.

Motorsågskörkortet är indelat i klass A-F, S,I och V, där de olika nivåerna är anpassade till olika brukares behov. Nivå A är den grundläggande nivån och tillsammans med B ger det en bra grund för alla som använder motorsågen, även i den egna skogen. Nivå C-F, S,I och V är anpassade för de som behöver specialkompetens för att använda motorsågen i sitt yrke.

Åldersgränsen för motorsågskörkortet är 16 år om du har en handledare och du måste vara över 18 år för att få jobba på egen hand. Läs mer om motorsågskörkortet på Säker Skog.

Nivå A: Motorsågning

Detta är den grundläggande nivån och är lämplig för alla som använder motorsåg vid exempelvis vedkapning och byggarbeten. Kursens innehåll:

  • Skyddsutrustning
  • Motorsågens skötsel
  • Allmän sågteknik
  • Säkerhetsåtgärder för allmän sågning

Nivå B: Trädfällning

Nivån passar dig som är skogsägare och dig som använder motorsågen för trädfällning, kvistning och kapning. Det krävs att du har förkunskaper i nivå A. Kursens innehåll:

  • Trädfällning och upparbetning
  • Säkerhetsregler vid trädfällning
  • Hantering av fastfällda träd och vindfällen.
    Kurserna avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Anmäl dig här

Kursstart

2 - 4 Maj
23 - 25 Maj

Antal platser

6

Kostnad

Nivå A+B: 5500:- exkl. moms
Nivå A (1 dag): 2200:- exkl. moms
Nivå B (2 dagar): 3900:- exkl. moms

Utbildningens längd

3 dagar


Anmälningsinformation

Vänligen fyll i dina uppgifter, vilken kurs och datum du vill anmäla dig till.