Vill du ha praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att kunna hantera en röjsåg?

ingebjorn.lundevall@alvdalen.com

Om utbildningen

Röjsågskörkortet har två olika nivåer, RA och RB. Klasserna är anpassade för olika brukares behov. För att få röjsågskörkort krävs det att du klarar ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för varje nivå.

Kursupplägg RA

Nivå RA är den grundläggande nivån. Den handlar om röjsågens skötsel, hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly. Innehåll i korthet:

 • Säkerhetsbestämmelser och risker förknippade med användning av röjmotorsågen
 • Start och hantering av röjmotorsågen
 • Justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten
 • Grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning
 • Arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning
 • Daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och
skränkning av skärutrustning
 • Kontroll av såg och skyddsutrustning

Kursupplägg RB

Nivå RB handlar om skogsröjning med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning. Innehåll i korthet:

 • Fällning av ”enkelsnittsträd” med kontroll av fällriktning
 • Användning av ”dubbelsnitt/omlottsågningsteknik” och ”sparad kantteknik”på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning
 • Arbetsplanering, översiktlig och detaljerad
 • Sågning av högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner
 • Risker som är förknippat med stammar i spänn

Anmäl dig här

Nivå RA

Kursstart

Kontakta oss för mer information.

Antal platser

5

Kostnad

2900:- exkl. moms

Utbildningens längd

1,5 dag

Nivå RA+RB

Kursstart

Kontakta oss för mer information.

Antal platser

5

Kostnad

5500:- exkl. moms

Utbildningens längd

4 dagar


Anmälningsinformation

Vänligen fyll i dina uppgifter, vilken kurs och datum du vill anmäla dig till.