Öppet Hus 8 maj 2018

Välkommen till oss på Öppet Hus tisdagen den 8 maj 2018 kl 14.00-18.00

Besök lektioner och få information om våra program. Träffa våra fritidsledare och titta på vårt elevboende.Informationspass om internat, fritid och hur det är att flytta hemifrån.

Cafeterian öppen kl  13.30
Simulatorcenter öppet 14.00-18.00

Våra utbildningar
Anläggningsmaskinförare (BA), Internationell svetsare (IN), Jakt och viltvårdare (NB), Skogsmaskinförare (NB), Skogs- och miljötransporter (FT) , Sportfiske (NB), Äventyrsguide (NB)

Besöksadress
Buskoviusvägen 7, 796 31 Älvdalen
Telefon, växel: 0251-597 000

N. 6788264
E. 0449206

Mer information
Gun-Britt Emanuelsson, SYV
syv@alvdalen.com
0251-597 014

Välkommen!