Älvdalens Besparingsskog

Omfattar ca 75 000ha

Älvdalens Besparingsskog är den jaktmark som ligger närmast skolan. Marken är av typisk norrländsk barrskogskaraktär med myrar, skogar, berg och dalar. Här bedriver vi det mesta av vår småviltsjakt efter skogsfågel, hare, räv och mård. Tack vare att marken är så stor så finns möjligheten till en lyckad toppfågeljakt på redan inplanerade turer för många elever eller att jaga med flera harstövare samtidigt utan att störa varandra.