• Yrkesintroduktion

    Yrkesintroduktion på naturbruksprogram är för dig som inte är behörig till gymnasiet, och som saknar de betyg som krävs för programinriktat val. Det är en personligt anpassad yrkesutbildning. Hos oss går du tillsammans med en klass på naturbruksprogrammet, men du har en anpassad studieplan.

    Yrkesintroduktion på naturbruksprogram är för dig som inte är behörig till gymnasiet, och som saknar de betyg som krävs för programinriktat val. Det är en personligt anpassad yrkesutbildning. Hos oss går du tillsammans med en klass på naturbruksprogrammet, men du har en anpassad studieplan.

  • Programinriktat val

    Programinriktat val riktar sig till dig som inte är behörig till gymnasiet, men nästan. Målet är att bli behörig. Du läser in det högstadieämne som du har kvar (matte eller engelska), samtidigt som du börjar på naturbruksprogrammet.

    Programinriktat val riktar sig till dig som inte är behörig till gymnasiet, men nästan. Målet är att bli behörig. Du läser in det högstadieämne som du har kvar (matte eller engelska), samtidigt som du börjar på naturbruksprogrammet.