Skolinformation 2019-2020

För att vi ska kunna säkerställa skolans, elevernas och medarbetarnas gemensamma arbete har vi ett antal rutiner och policys att följa och efterleva. Självklart bottnar dokumentationen i skollagen och gymnasieförordningen och ligger till grund för hur vi skapar en trivsam skol- och arbetsmiljö.

Detta samlas i dokumentet skolinformation där du denna information, samlat i ett dokument. Varje år uppdateras dokumenten så att den absolut senaste informationen når dig som elev och vårdnadshavare.

Ladda ned skolinformationen för läsåret 2019-2020

Ny elev 2019

Som ny elev hos oss behöver du och dina vårdnadshavare registrera de uppgifter som skolan behöver inför skolstarten. Efter genomförd registrering får ni ett e-postmeddelande med en bekräftelse av registreringen.

Du anmäler även intresse av internatboende under registreringen.

Registrering av elev och vårdnadshavare sker på adressen: www.alvdalen.org

När du har registrerat dina uppgifter kommer ni i början av augusti få mail där ni digitalt – med hjälp av BankID – kan signera alla dokument (ett mail för varje dokument). Det är skolhälsovård; behov av extra stöd; drogpolicy med medgivande samt eventuellt hyreskontrakt.

Mer information om digital signering finns här: http://www.alvdalen.com/digital-signering/

För den som inte vill/kan signera digitalt kommer dessa dokument att finnas tillgängliga för utskrift (länkar ovan) och ska i sådana fall skickas med brev till skolan senast den 1 augusti 2019. Om du inte signerar hyreskontraktet digitalt så kommer det att finnas möjlighet att teckna kontrakt vid incheckningen på internatet.