• Finns det boende på skolan?

  Skolan har riksintag och erbjuder därför internatboende till elever som inte bor inom pendlingsavstånd.

  Skolan har riksintag och erbjuder därför internatboende till elever som inte bor inom pendlingsavstånd.

 • Får man betygen hemskickade i årskurs 1 och årskurs 2?

  Nej, man kan se betygen på de kurser som är avslutade på elevens Individuella studieplan på Schoolsoft.

  Nej, man kan se betygen på de kurser som är avslutade på elevens Individuella studieplan på Schoolsoft.

 • Hur söker jag till Älvdalens Utbildningscentrum?

  För att söka till oss så går man in på Dalarnas Kommunförbunds  hemsida www.dalarnaskommunforbund.se. De som går i grundskolan söker via webben och övriga söker via blankett. För att göra ansökan på webben behövs inloggningsuppgifter som skolans studievägledare får inför valperioden. För elever som söker från andra län än Dalarna ska ansökan skickas till antagningskansliet i…

  För att söka till oss så går man in på Dalarnas Kommunförbunds  hemsida www.dalarnaskommunforbund.se. De som går i grundskolan söker via webben och övriga söker via blankett. För att göra ansökan på webben behövs inloggningsuppgifter som skolans studievägledare får inför valperioden. För elever som söker från andra län än Dalarna ska ansökan skickas till antagningskansliet i…

 • Hur söker jag om jag har särskilda behov, t.ex. läs- och skrivsvårigheter?

  Du ansöker till en utbildning på vanligt sätt. Om du blir antagen ska en överlämning göras från din grundskola till oss. När du blivit antagen till oss får du en blankett där du fyller i ditt behov av extra stöd. Den informationen lämnas sedan vidare till elevhälsan.

  Du ansöker till en utbildning på vanligt sätt. Om du blir antagen ska en överlämning göras från din grundskola till oss. När du blivit antagen till oss får du en blankett där du fyller i ditt behov av extra stöd. Den informationen lämnas sedan vidare till elevhälsan.

 • Vad betyder de olika antagningsbeskeden?

  Den preliminära antagningen grundar sig på höstterminsbetyget i årskurs nio. Den görs i mitten av april. Du får då ett preliminärt antagningsbesked som betyder att den är förberedande och ingen garanti för att du får en plats på det program du valt. Den slutliga antagningen baseras på slutbetyget från årskurs nio. Det skickas ut i…

  Den preliminära antagningen grundar sig på höstterminsbetyget i årskurs nio. Den görs i mitten av april. Du får då ett preliminärt antagningsbesked som betyder att den är förberedande och ingen garanti för att du får en plats på det program du valt. Den slutliga antagningen baseras på slutbetyget från årskurs nio. Det skickas ut i…

 • Tar ni emot studiebesök?

  Självklart! Du kan komma på besök en eller flera dagar hos oss och besöka ett eller flera program. Du kan även bo på vårt internat för att prova på hur det känns. När du kommer till oss på studiebesök behöver du inte betala något för mat och boende på internatet. Kontakta oss på syv@alvdalen.com.

  Självklart! Du kan komma på besök en eller flera dagar hos oss och besöka ett eller flera program. Du kan även bo på vårt internat för att prova på hur det känns. När du kommer till oss på studiebesök behöver du inte betala något för mat och boende på internatet. Kontakta oss på syv@alvdalen.com.

 • Finns det något bidrag för boendekostnaden?

  Älvdalens Utbildningscentrum är en friskola och som gymnasieelev kan du då söka inackorderingsbidrag hos CSN. Enligt nuvarande regler krävs att din restid är minst två timmar per dag med allmänna kommunikationer mellan föräldrahem och skola. Om det finns någon annan gymnasieutbildning som anses motsvara den utbildning du tänkt söka inom angivna avstånd kan CSN neka inackorderingsbidrag….

  Älvdalens Utbildningscentrum är en friskola och som gymnasieelev kan du då söka inackorderingsbidrag hos CSN. Enligt nuvarande regler krävs att din restid är minst två timmar per dag med allmänna kommunikationer mellan föräldrahem och skola. Om det finns någon annan gymnasieutbildning som anses motsvara den utbildning du tänkt söka inom angivna avstånd kan CSN neka inackorderingsbidrag….

 • Hur fungerar det att söka en utbildning i Älvdalen om jag bor någon annanstans i landet?

  Vi har riksintag så du kan söka till våra utbildningar oavsett var du bor.

  Vi har riksintag så du kan söka till våra utbildningar oavsett var du bor.

 • Vilken intagningspoäng krävs för att komma in på utbildningarna på Älvdalens Utbildningscentrum?

  Antagningspoängen beror på hur många elever som söker in till ett program en specifik termin, till exempel höstterminen 2017. Det går därför inte att förutsäga vad antagningspoängen för ett visst år kommer att bli. Intagningspoängen varierar mellan våra olika utbildningar. Vill du veta hur antagningspoängen såg ut förra året, kontakta vår SYV i kontaktformuläret nedan.

  Antagningspoängen beror på hur många elever som söker in till ett program en specifik termin, till exempel höstterminen 2017. Det går därför inte att förutsäga vad antagningspoängen för ett visst år kommer att bli. Intagningspoängen varierar mellan våra olika utbildningar. Vill du veta hur antagningspoängen såg ut förra året, kontakta vår SYV i kontaktformuläret nedan.

 • Vad avgör om jag kommer in på den utbildning jag vill söka?

  För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs att du har minst betyget E i svenska, engelska och matematik. Dessutom ska du ha godkänt betyg i fem ytterligare valfria ämnen, det vill säga i åtta ämnen totalt. Om du inte har denna behörighet kan du i stället söka till ett introduktionsprogram.

  För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs att du har minst betyget E i svenska, engelska och matematik. Dessutom ska du ha godkänt betyg i fem ytterligare valfria ämnen, det vill säga i åtta ämnen totalt. Om du inte har denna behörighet kan du i stället söka till ett introduktionsprogram.

 • Vad händer om det är fler elever som söker utbildningen, än det finns platser?

  Om det är många som söker till en utbildning görs ett urval. Det görs utifrån behörighet och meritvärde. Den högsta poängen man kan få är 340, vilket betyder att man har A i samtliga ämnen. Har man också har läst ett språk har man totalt 17 betyg. Har man inte läst ett språk är man…

  Om det är många som söker till en utbildning görs ett urval. Det görs utifrån behörighet och meritvärde. Den högsta poängen man kan få är 340, vilket betyder att man har A i samtliga ämnen. Har man också har läst ett språk har man totalt 17 betyg. Har man inte läst ett språk är man…