Utbildningar

YH Fjäll- och Äventyrsledare

YH Fjäll- och Äventyrsledare

Yrkeshögskoleutbildningen Fjäll- och äventyrsledare är utbildningen för dig som vill lära sig mer om uteliv, ledarskap och äventyrsturism. Det är en gedigen utbildning med naturen som övningsarena. Efter utbildningen ska du, för olika målgrupper, kunna leda och arbeta med förberedelser och genomförande av mindre och större arrangemang inom äventyrsturism och naturupplevelser. Den passar dig som i framtiden vill arbeta i en ledande befattning med arrangemang inom natur- och äventyrsturism. Utbildningen leder till certifiering enligt Fjällsäkerhetsrådets utbildningsnorm för Fjälledare sommar eller sommar/vinter, en utbildningsnorm som allt mer håller på att bli branschstandard, och efterfrågas bland fler och fler arbetsgivare inom äventyrsturismbranschen i Sverige. Inom flera utbildningsmoment i utbildningen erhålls certifikat som är nationellt och/eller internationellt kända. Bland dessa kan nämnas skoterförarbevis, första hjälpen och forsrännarlicens.

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen Fjäll- och äventyrsledare.

Kursplanen kan du ladda ner här.

Ansökan & antagning (start 2016)

 1. 1 februari öppnar ansökan på webben
 2. 15 april sista ansökningsdag. FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID TILL 15 maj.
 3. 25 april besked om behörighet skickas ut
 4. Alla behöriga sökanden kallas till särskilt prov
 5. 2 maj tid för särskilt prov tillfälle 1
 6. 16 maj tid för särskilt prov tillfälle 2
 7. 23 maj antagningsbesked skickas ut
 8. 6 juni – sista dagen att tacka ja/nej till utbildningen

För att antas till yrkeshögskoleutbildning krävs att du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island, eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet:

Utbildningen kräver att den sökande kan styrka en fysisk förmåga. Styrkandet kräver att den sökande genomgår ett Beep-test (konditionstest). Beep-testet skall utföras enligt standardiserade regler för genomförandet av Beep-test. För att bli antagen till utbildningen behöver nivå 8.0 uppnåtts för både kvinnor och män. Genomförandet av Beep-testet skall övervakas och kontrolleras av två stycken insatta personer. Dessa två personer vidimerar det personliga intyg som sedan skickas till utbildningsanordnaren. Kontrollpersonerna skall vid förfrågan från ledningsgruppen inför antagning kunna redogöra för testets trovärdighet.

Dessutom krävs minst ett års dokumenterad yrkeslivserfarenhet på heltid inom områden som ledarskap och organisation, turism- rese- och upplevelseindustrin.

Lägst betyget E i kursen Entreprenörskap från gymnasiet eller dokumenterade motsvarande kunskaper. Motsvarande kan t.ex. vara eget företagande, starta eget-kurs, drivit UF-företag på gymnasiet eller annan kurs eller utbildning inom företagande.

Mer information om behörighet, urval och antagning finns på yrkeshogskolan.

För att genomföra utbildningen förutsätter vi att du:

 1. har ett stort natur- och friluftsintresse
 2. har tidigare erfarenhet av att vistas i skogs- och fjällterräng under turer både sommar och vinter
 3. har erfarenhet av både alpin- och turskidåkning
 4. har god fysik, d.v.s. tränar regelbundet kondition och styrka
 5. vill leda andra människor och tycker om att arbeta tillsammans med och för andra människor
 6. har förmåga att självständigt arbeta med projektbaserat lärande
 7. har tillgång till egen dator och internetuppkoppling

Arbetsmarknad & jobb

Utbildningen Fjäll- och äventyrsledare syftar till att tillgodose ett behov av kvalificerade guider inom turistnäringen. Sverige har haft en stadig tillväxt under 2000-talet och turism anses som Sveriges nya bas- och tillväxtnäring. En förutsättning för detta är att turistiska erbjudanden håller god kvalitet. Allt fler söker sig till olika upplevelser och aktiviteter i skog, fjäll och vatten och efterfrågan på kvalificerade guider/ledare med hög säkerhetskunskap stiger i takt med ökad efterfrågan på dessa upplevelser.
Efter fullgjord utbildning har du möjlighet att arbeta som t ex:

 1. Fjäll- / färdledare
 2. Tur-/ topptursguide
 3. Entreprenör inom upplevelseturism
 4. Forsränningsguide
 5. Kajak
 6. Äventyrsguide

Kurstider

Kursstart 15 augusti 2016

Kontakt

För mer information, kontakta:

Bilder

Berätta för omvärlden!
Scroll Up