Fortsätt att utvecklas

Älvdalens Utbildningscentrum erbjuder kurser och kortare utbildningar för dig som vill bygga på dina befintliga kunskaper eller vill lära dig någonting nytt inom ditt intresseområde. Kurserna sträcker sig allt ifrån ett par timmar till några dagar.