Utbildningar

YH Skogsbrukstekniker

YH Skogsbrukstekniker

Yrkeshögskoleutbildningen Skogsbrukstekniker är utbildningen för dig som vill jobba med eget företagande inom skogsbruk eller jobba som arbetsledare/lagansvarig. Utbildningen ger dig den kompetens som behövs för att jobba som skogsmaskinförare eller starta, driva och utveckla ett eget skogsföretag vad det gäller ekonomi och drift. Utbildningen passar även om du siktar på att jobba i en arbetsledande roll inom skogsbruket. Under utbildningens gång ges möjlighet att erhålla de certifikat som erfordras för att utföra jobb åt certifierade företag, bland dessa kan nämnas Gröna körkortet i Natur- och kulturmiljövård, Motorsågskörkort, HLR-utbildning, heta arbeten och ADR-utbildning.
Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen Skogsbrukstekniker.
Ladda ner kursplanen här.

Ansökan & antagning

Ansökan mailas till registrator@alvdalen.com eller skickas per post till Älvdalens Utbildningscentrum AB, Box 54, 796 31 Älvdalen. Om du skickar per post, märk kuvertet ”YH-ansökan”.
15 maj 2016 är sista ansökningsdagen. Ladda ner ansökningsblankett här.

För att antas till yrkeshögskoleutbildning krävs att du:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island, eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet:

Utbildningen bygger på Naturbruksprogrammet med inriktning skog, kommunal vuxenutbildning
inriktning skog eller motsvarande. Inriktning skog definieras av Skolverkets angivna inriktningskurser: Marken och växternas biologi, Motor- och röjmotorsåg 1, Mångbruk av skog. Inriktningskurserna enligt GY11 ska ha lägst betyg E. Motsvarande kurser för tiden före 2011 ska ha lägst betyget G.

Dessutom krävs minst ett års dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande heltidsanställning inom områden som skogsbruk, jordbruk, anläggningsmaskiner, transport, eget företagande, ledarskap.

Saknar du någon av kurserna för ovan angivna särskilda förkunskaper för att uppnå särskild behörighet? Älvdalens Utbildningscentrum erbjuder preparandkurser i form av gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen alternativt uppdragsutbildningar. Kontakta utbildningsledare Bo Svan för mer information.

Mer information om behörighet, urval och antagning finns på yrkeshogskolan.

Arbetsmarknad & jobb

Skogsbruket är en stor bransch som har en kontinuerlig efterfrågan på kompetent personal. En
mycket stor del av arbetet med avverkning, skogsvård, skogsbränsleproduktion, planering m.m.
utförs av entreprenörsföretag. Det årliga behovet av nyutbildad skoglig arbetskraft p.g.a. pensionsavgångar och avgångar av andra orsaker, exv. byte av bransch, kan bedömas uppgå till 500-800 personer per år i form av tillsvidareanställda och entreprenörer.

Efter fullgjord utbildning har du möjlighet att arbeta som t ex:

  1. Arbetsledare/lagansvarig skogsmaskiner
  2. Skogsmaskinentreprenör
  3. Skogsvårdsentreprenör
  4. Annat företagande inom skogsbruk

Kurstider

Kursstart i augusti 2016, kursslut i november 2017.

Kontakt

För mer information, kontakta:

Bilder

Berätta för omvärlden!
Scroll Up