Anmälning till Motorsågskurser Nov-Dec 2013

MotorsågningKommande motorsågskurser

Tisdag 19 Nov – 21 Nov

A+B (3 dagar för er som sågar lite då och då.)
5.840 kr. exkl. moms.
Sista anmälningsdag: Måndag 11:e november.

Måndag 2 Dec – 3 dec.

A+B (2 dagar för vana sågförare)
4.300 kr. exkl. moms.
Sista anmälningsdag: Fredag 22:a November.

Datum för våren 2014 kommer senare.

Anmäl gärna intresse nu.

Gör din anmälan till:

Älvdalens Utbildningscentrum AB
Anders Öberg (Mobil: 070-541 67 35)
E-post: anders.oberg@alvdalen.com

Ange:
Namn
Adress
Mobilnummer
E-mailadress

Varför ska jag ta motorsågskörkort?

Fr.o.m. 2015-01-01 är det krav på dokumenterad utbildning (ex. motorsågskörkort)för de som jobbar med motorsåg i företag, eller om du hjälper din skogsgranne med skogsarbete. Dessutom är det redan fr.o.m. 2012-12-01 krav på att bära varselklädsel på överkroppen.

Alla sorters huggare behöver motorsågskörkort; alltifrån vedhuggare till erfarna yrkeshuggare. Motorsågskörkortet är perfekt för alla som vill lära sig hantera en motorsåg på ett praktiskt och säkert sätt. Åldersgränsen för att få ta kortet är 18 år.

Motorsågskörkortet är indelat i klass A – F, där de olika nivåerna är anpassade till olika brukares behov. Nivå A är den grundläggande nivån och tillsammans med B ger det en bra grund för alla som använder motorsåg hemma och i den egna skogen. De övriga klasserna är mer anpassade för de som behöver specialkompetens för att använda motorsågen i sitt yrke.

Kursupplägg

Säkerhet är A och O

Säkerheten är en stark och bred röd tråd genom hela kursen. Det är viktigt att hantera sågen på rätt sätt och använda rätt skyddsutrustning.

Nivå A: Motorsågning

Innehåll: motorsågens skötsel, allmän sågteknik, säkerhetsåtgärder för allmän sågning.
Målgrupp: alla, till exempel för vedkapning. Krav 18 år.

Teori och praktiska övningar.
Avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov på cirka 30 respektive 15 minuter.

Nivå B: Trädfällning

Enklare trädfällning och upparbetning, säkerhetsregler vid trädfällning.
Målgrupp: skogsägare och alla som fäller träd. Förkunskapskrav A-kort.

Teori och praktiska övningar.
Avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov på cirka 30 respektive 15 minuter.

Läs mer om motorsågskörkortet på www.sakerskog.se