Besök från Nya Zeeland för att lära om simulatorundervisning

Nyligen hade skolan besök av Richard Stringfellow och Arona Marsters från Waiariki Institute of Technology på Nya Zeeland. De hade hittat ända till Sverige och Älvdalen för att lära om simulatorundervisning. Anders Öberg tog hand om gästerna under besöket som varade i ett par dagar.

Läs mer