Vad avgör om jag kommer in på den utbildning jag vill söka?

För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs att du har minst betyget E i svenska, engelska och matematik. Dessutom ska du ha godkänt betyg i fem ytterligare valfria ämnen, det vill säga i åtta ämnen totalt.

Om du inte har denna behörighet kan du i stället söka till ett introduktionsprogram.