Finns det något bidrag för boendekostnaden?

Älvdalens Utbildningscentrum är en friskola och som gymnasieelev kan du då söka inackorderingsbidrag hos CSN. Enligt nuvarande regler krävs att din restid är minst två timmar per dag med allmänna kommunikationer mellan föräldrahem och skola. Om det finns någon annan gymnasieutbildning som anses motsvara den utbildning du tänkt söka inom angivna avstånd kan CSN neka inackorderingsbidrag.

För att ekonomin inte ska vara avgörande kring vilken gymnasieutbildning du som elev kan gå har vår skola tillsammans med branscher utarbetat ett boendestipendium. Du ansöker om detta om du nekas inackorderingsbidrag av CSN. Under förutsättning att du sköter dina studier och ditt boende enligt de kriterier som anges i stipendieansökan beviljas stipendiet för hela studietiden. Boendestipendiets nivå motsvarar ungefär inackorderingstillägget som styrs av avståndet mellan föräldrahem och skola och kan utbetalas upp till 9 månader på ett läsår.