Finns det personal på internatet?

Ja, det finns en internatsamordnare dagtid, två fritidsledare kvällstid och en som är i tjänst på helgen.