Finns det boende på skolan?

Skolan har riksintag och erbjuder därför internatboende till elever som inte bor inom pendlingsavstånd.