Hur söker jag om jag har särskilda behov, t.ex. läs- och skrivsvårigheter?

Du ansöker till en utbildning på vanligt sätt. Om du blir antagen ska en överlämning göras från din grundskola till oss.

När du blivit antagen till oss får du en blankett där du fyller i ditt behov av extra stöd. Den informationen lämnas sedan vidare till elevhälsan.