Hur stort är internatet?

Totalt är det 90 platser fördelade på 4 olika byggnader. Tre på skolområdet och en ca 1 km från skolan