När ska det vara sovbart på internatet?

Kl. 22.00 ska det vara sovbart.