Vad betyder de olika antagningsbeskeden?

Den preliminära antagningen grundar sig på höstterminsbetyget i årskurs nio. Den görs i mitten av april. Du får då ett preliminärt antagningsbesked som betyder att den är förberedande och ingen garanti för att du får en plats på det program du valt.

Den slutliga antagningen baseras på slutbetyget från årskurs nio. Det skickas ut i början av juli. Kom ihåg att du måste svara på beskedet.