Vad händer om jag inte sköter städningen på internatet?

Om du inte sköter städningen på internatet pratar vi med dig. Om det inte sker förbättringar kontaktar vi vårdnadshavarna.

Sköter du fortfarande inte städningen kan du i slutändan behöva flytta ut från internatet.