Covid-19

Uppdatering 210820

Enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten och Skolverket så ska all undervisning bedrivas på plats från och med höstterminen 2021. Vi har fortfarande många anpassningar och det är mycket som fortsätter att vara annorlunda på skolan. Läs noga igenom skolans riktlinjer gällande covid nedan.

Ungdomar födda -05, -04 och -03 erbjuds vaccinering genom skolan. Vårdnadshavare för omyndiga elever har fått ett mail med information och ett medgivande som signeras digitalt där man kryssar i om man vill att ens ungdom vaccineras genom skolan. Även en hälsodeklaration ska fyllas i via en länk till en enkät på nätet. Ungdomar födda -03 kommer att få en enkät att fylla i under v 34.

Varmt välkomna tillbaka till ett nytt skolår!

Med vänlig hälsning/ Fia Staffan, rektor

 

Här är våra riktlinjer gällande covid-19

Uppdaterat 210820

 

Stanna hemma om du har förkylningssymptom eller andra symptom på Covid-19!

 • Var extra uppmärksam på hur du mår gällande förkylningssymptom (hosta, feber över 37,5 grader, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående eller övre buksmärta, muskel- och ledvärk).
 • Om du har symptom (hosta, feber över 37,5 grader, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående eller övre buksmärta, muskel- och ledvärk):
  • Du måste stanna hemma vid minsta symptom.
  • Om du börjar känna symptom under skoldagen, ta dig hem omedelbart och ring din mentor eller expeditionen på en gång.
  • Om du börjar känna symptom under skoldagen och bor på internatet, gå till ditt rum och ring din mentor (eller expeditionen 0251-597006), fritid 0251-597030 och dina vårdnadshavare som ska hämta dig. Vid frågor kontakta internatföreståndare eller expeditionen.
  • Om du har testat dig och fått ett negativt provsvarkan du komma tillbaka till skolan även om du har lindriga förkylningssymptom. Om du är så sjuk att du inte orkar vara i skolan ska du stanna hemma.
  • Om du väntar på provsvar får du inte vara på skolan.
  • Har du varit hemma med förkylningssymptom måste din vårdnadshavare ringa till Britt-Marie och friskanmäla dig innan du kommer tillbaka. Elev över 18 år kan friskanmäla sig själv.
  • Om du känner igen symptomen som något du ofta har t.ex. migrän, be din vårdnadshavare kontakta rektor Fia (0251-597015) för att rådgöra.

 

 • Vid lätta förkylningssymptom, kontakta dina lärare via mail på morgonen om du är i skick att göra skolarbete hemma. När undervisningen är på plats kommer vi inte att kunna ha distansundervisning parallellt men du får ibland hemuppgifter att göra.

 

 • Om du har testats positiv för Corona:
  • Ring Britt-Marie (0251-597006) och berätta det.
  • Du ska vara hemma minst en vecka från första symptom varav 48 h symptomfri innan du kan komma tillbaka till skolan.
  • Om du tror att du har varit i kontakt med någon med smitta, eller vid andra frågor om hur du ska göra, kontakta Britt-Marie (0251-597006).
 • Om du vistas bland människor när du har symptom utsätter du andra för risk. Att inte följa skolans rutiner och/eller regler kring förkylningssymptom kan leda till att du blir hemskickad och då startas en utredning av elevhälsan.

 

 • Var noga med handhygienen, tvätta händerna ofta.
 • Håll avstånd, t.ex i köer vid matsal och cafeteria.
 • Flytta inte stolar i klassrum, matsal och cafeteria.
 • Gå inte in på varandras våningar på internatet.

 

 • Vi tar inte emot besök utifrån förutom nödvändiga besök för undervisningen, t.ex. instruktörer. Det gäller även vårdnadshavare vilket betyder att utvecklingssamtal görs på telefon eller länk.

Särskilda regler

Lunch och fika

 • Matsal och cafeteria är glesare möblerad än normalt för att kunna hålla avstånd. Om alla sittplatser är upptagna, vänta utanför tills platser blir lediga. Flytta inga stolar eller soffor.
 • Respektera uppmärkningar om avstånd på golvet om det blir kö vid lunch och fika. Begränsa tiden du fikar så att alla hinner fika, dvs fika helst inte längre än 15 min.
 • OBS! Viktigt att alla håller tiderna för när gruppen ska äta lunch och fika. De är noggrant uträknade för att hålla nere antalet personer som vistas samtidigt i matsal respektive cafeteria.
 • Det är viktigt att elever och personal går till den lokal programmet är anvisad till för fika (matsal eller cafeteria).
 • Före lunch och fika ska du alltid tvätta händerna. Vid matsalen finns handsprit vid ingången, den ska användas innan man går in i matsalen.

Internatet

 • Om eleven känner minsta förkylningssymtom ska hen stanna på rummet och kontakta fritid 0251-597030, efter kl. 8.00 kontaktas internatföreståndaren 0251-597033 eller skolans växel 0251-597000.
 • En elev som har coronasymptom ska åka hem. Under tiden för väntan på provtagning och svar ska eleven inte vara kvar på internatet.
 • Om du vet eller misstänker att du fått COVID-19 ska du inte vara i boendet utan ta dig hem. Använd då inte kollektivtrafiken utan ta hjälp av anhöriga med resan.
 • Vi tillåter inga besök på boendevåningarna. Det betyder att bara du som bor på våningen får vara där. Elever får alltså inte besöka andras boendevåningar.
 • Elever får umgås utomhus med elever från andra boendevåningar och i internatets fritidslokal med elever från andra boendevåningar med avstånd.
 • Håll alltid avstånd, t.ex. vid kvällsfika, frukost och middag.
 • Kom ihåg att hålla en god handhygien.

Klassrum

 • Vi strävar efter att klasserna använder ett begränsat antal klassrum.
 • Elever får som grund inte sitta kvar i klassrummen under raster. Alla ska ut ur klassrummet på rasterna. Läraren kan ge tillstånd att sitta kvar i klassrummet på rasten om det krävs för att undvika trängsel.
 • Bord och stolar ska stå som de är möblerade. Eleverna får inte flytta stolar i klassrummen för att sitta närmare varandra annat än när läraren ger instruktioner om att göra så t.ex. vid grupparbeten eller pararbete. Möbler som flyttats ska återställas efter lektionens slut.

Hygien

 • Var noga med din handhygien och tvätta händerna ofta.
 • Använd handsprit när det inte går att tvätta händerna.
 • Följ lärares och personals anvisningar, t.ex. när det gäller att hålla avstånd osv.
 • Peta dig inte i ansiktet.

Håll alltid avstånd, i undervisningen, på raster, på internatet, vid fritidsaktiviteter osv.

Om du som elev eller vårdnadshavare känner oro inför situationen, kontakta elevhälsan.