Digital signering

Frågor och svar om digital signering vid Älvdalens Utbildningscentrum.

 • Vad är digital signering?
  Vid digital signering skickas ett dokument till er via e-post för att signeras med hjälp av BankID eller en pin-kod som skickas med sms.
 • Vad behöver ni för att skicka dokument för digital signering?
  För att kunna skicka dokument för signering behöver vi en giltig e-postadress och personnumret till den part som ska signera dokumentet. Om pin-kod istället för BankID behövs mobiltelefonnumret till den signerade parten.
 • Behöver jag installera något extra program i dator/telefon för att kunna signera dokument?
  Nej, inga extra program förutom tillgång till e-post och ditt BankID.
 • Varför används digital signering?
  Då flertalet av våra elever bor på andra orter förenklar digital signering dokumenthanteringen mellan oss och elev/vårdnadshavare.
 • Vilka dokument använder digital signering?
  För tillfället används digital signering för följande dokument:

  • skolhälsovård
  • behov av extra stöd
  • drogpolicy med medgivande
  • datorkontrakt
  • hyreskontrakt.