Friluftsdag 18/3

Starttider för dagen kommer att informeras av respektive klass mentorer.

Sim- och ishall, ansvariga lärare: Katarina Schütt Olsson och Lars Emretsson
Angling, ansvariga lärare: Daniel Jansson och Tanja Hanni
Skridskor/pimpling, ansvariga lärare: Lars Edvinsson och Anders Sundberg
Sälen, ansvariga lärare: Thomas Nilsson och Cecilia Kihlman