Högskolebehörighet

På Älvdalens Utbildningscentrum har du möjlighet till högskolebehörighet, oavsett vilket program du läser. Kurserna för den grundläggande behörigheten är Engelska 6, Svenska 2 och Svenska 3, där varje kurs är 100 poäng. Du kan välja om du vill läsa en eller flera av dessa kurser.

Det finns olika alternativ som du kan välja. Du kan läsa kurserna på det individuella valet, vilket är 200 poäng. Vill du läsa alla tre kurser, alltså 300 poäng, läser du 200 poäng på det individuella valet och 100 poäng som utökat.

Om du väljer att läsa någon annan kurs på ditt individuella val, och ändå vill läsa högskolebehörigheten, har du möjlighet att läsa kurserna som utökat.

Du väljer till det individuella valet inför årskurs 2. Har du frågor gällande högskolebehörigheten, kontakta vår SYV, kontaktuppgifterna hittar du här.