Drogförebyggande arbete på ÄUC

Älvdalens Utbildningscentrum arbetar kontinuerligt drogförebyggande enligt skolans drogpolicy och rutiner. Just nu jobbar vi lite extra med drogförebyggande insatser. I november hade vi en uppskattad föreläsare här som alla elever i åk 1 och åk 2 hade möjlighet att lyssna på. Vi gör drogtester av hela klasser efter samtycke (s.k drogscreening) utan misstanke om bruk. Om vi får tips om att elever missbrukar droger så utför vi drogtester på dem efter samtycke. Vid konstaterat drogbruk hos elever följer en avstängning från praktiska moment och om eleven bor på internatet sägs hyreskontraktet upp av skolan. Internatet har köpt en alkomätare och vi kommer att börja testa elever slumpmässigt, både på internatet och i övrigt. Om en elev har alkohol i kroppen och vistas på internatet eller har alkohol på rummet sägs kontraktet också upp. I det förebyggande arbetet är det viktigt att såväl skolpersonal som föräldrar/vårdnadshavare samtalar med ungdomarna, för att på bästa sätt möta dem i deras funderingar. Ni får detta meddelande för att ge er möjlighet att stötta er ungdom samordnat med skolan.

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Elevhälsan.

Fia Staffan, rektor 0251-59 70 15
Lotta Mases, skolkurator 0251-59 70 13