Information till personal med anledning av Coronaviruset

Här kan du ta del av information och riktlinjer till dig som personal med anledning av Coronavirus.

2020-04-08

15:30 Informationsmöte PresentationenInspelningen

2020-04-07

15:30 Informationsmöte Inspelningen

2020-04-06

07:30 Infomöte  Inspelningen

15:30 Informationsmöte Presentationen, inspelningen

2020-04-03

11:30 Informationsmöte inspelningen

2020-04-02

Nya riktlinjer för personalen

15:30 Informationsmöte Presentationen, inspelningen

2020-04-01

15:30 Informationsmöte Presentationen, inspelningen

2020-03-31

15:30 Informationsmöte Presentationen, inspelningen

2020-03-30

07:30 Informationsmöte Presentationen, inspelningen

2020-03-24

15:30 Informationsmöte Presentationen, inspelningen

2020-03-23

07:30 Informationsmöte Presentationen, inspelningen

2020-03-20

11:30 Informationsmöte i RL-matsalen. Presentationen, inspelningen

2020-03-19

15:30 Informationsmöte Presentationen, inspelningen

2020-03-17

12.00 Extra informationsmöte i cafeterian (och online)
Presentationen, Inspelningen

09:45 Regeringen uppmanar gymnasiekolor att införa distansundervisning från och med onsdag

2020-03-16 07:30

Informationsmöte i cafeterian Presentationen, Inspelningen

Riktlinjer till personal och elever/vårdnadshavare uppdateras.

2020-03-13 08:00

Informationsmöte i cafeterian. Presentationen, Inspelningen

Dagens lektioner ställs in och personalen arbetar med att förbereda för olika scenarier.

 2020-03-12 15:30

Informationsmöte i cafeterian

2020-03-11

Publicering av Information och riktlinjer till personal

 

 Aktuella dokument:

Information till personal 04-02

Information till elever och vårdnadshavare 03-16

Information om karensavdrag 03-16

Riktlinjer internatet 03-12

Inställd undervisning 13/3 03-12