Vill du lära dig om miljölagar och förordningar i det svenska skogsbruket eller förnya ditt kompetensbevis inom miljöhänsyn?

bo.svan@alvdalen.com

Om utbildningen

Tidigare kallades kursen Natur- och kulturmiljövård för Grönt kort i skogen och kursen går även under namnet Miljöhänsyn. Natur- och kulturmiljövård är en utbildning från Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN), som anställda i skogscertifierade skogsföretag eller certifierade skogsägare behöver ha.

Godkända test ger kompetensbevis i miljöhänsyn, vilket är ett krav enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav och då genomgår du endast förnyelsekursen.

Grundkurs

Grundkursens mål är att ge dig kunskaper inom lagar och förordningar i det svenska skogsbruket och naturvärden. Du kommer bland annat lära dig om biologisk mångfald, naturliga störningar som formar naturskogen, vattenvård vid avverkning och negativa miljöeffekter. Du lär dig även hur du känner igen olika typer av forn- och kulturminnen som kan förekomma i skogsmark.

Förnyelsekurs

Har du redan genomfört utbildningen men behöver förnya ditt kompetensbevis behöver du gå en dags förnyelseutbildning. Vi genomgår teoretiska delar och avslutar med ett praktiskt test.

syn-logga

 

Anmäl dig här

Grundkurs

Antal platser

8

Kostnad

4500:- exkl. moms

Utbildningens längd

3 dagar

Förnyelse

Kursstart

Antal platser

8

Kostnad

2100:- exkl. Moms

Utbildningens längd

1 dag


Anmälningsinformation

Vänligen fyll i dina uppgifter, vilken kurs och datum du vill anmäla dig till.