Skogelever på praktik

Hildah Hed, Joakim Forsell, Carl Jäderberg och Srichan Suchart har under vårvintern varit på praktik hos Ingemar Pell Skogsentreprenad AB. Totalt sex veckor är eleverna på företaget, som drivs av Ronnie Björklund. En bidragande orsak till att det är möjligt för företaget att ta emot så många elever samtidigt är den så kallade ”skolskotaren”.

Joakim Forsell, Hildah Hed och Carl Jäderberg vid ”skolskotaren”

-Skotaren tillhör skolan, berättar Tommy Emanuelsson, biträdande rektor och ansvarig för skogliga utbildningar på Älvdalens Utbildningscentrum. Vi har ställt i ordning den så att den ska kunna vara ute på företaget så att eleverna får så mycket körtid som möjligt. Vi har haft det här samarbetet med entreprenören i ca tre-fyra år.

Förutom skolans skotare så tillhandahåller företaget en skotare. Eleverna jobbar i skift, vilket innebär att de får köra hela tiden. Ett skift börjar kl 06.00 och kör till kl 14.00. Sedan är det skiftbyte och kvällsskiftet kör kl 14.00-22.00.

Maximal körning för eleverna

Carl och Joakim är hos Ingemar Pell Skogsentreprenad för andra gången på praktik. Efter praktiken de hade under höstterminen 2016 blev det direkt klart att de skulle göra praktik på företaget igen våren 2017.

-Det här är den bästa praktiken jag haft, säger Carl.

-Eleverna är jätteduktiga och bra förberedda från skolan att arbeta som maskinförare, säger Ronnie.

Ronnie Björklund, Srichan Suchart, Tommy Emanuelsson,
Hildah Hed, Joakim Forsell

Ingemar Pell Skogsentreprenad AB har fyra anställda. Förutom Ronnie Björklund som äger företaget är det Peter Emanuelsson, Kim Erlandsson och Krister Lindgren. Och alla har de koppling till Älvdalens Utbildningscentrums skogliga utbildningar.

-De har antingen gått gymnasieutbildning inom skog, eller någon av våra vuxenutbildningar vi haft, Påbyggnadsutbildning och Kvalificerad yrkesutbildning, berättar Tommy Emanuelsson. Kim har dessutom gått vår Transportutbildning på gymnasiet och sedan KY-skog.