Skolinspektion

Vår skola har besök av skolinspektionen under vecka 23.

De gör en sk regelbunden bastillsyn.
Här finns ett informationsbrev.

Har ni frågor eller funderingar kan ni vända er till kontaktpersonen i brevet eller till skolexpeditionen (0251-59 70 00).

Med vänlig hälsning

Anneli Gunnars
Rektor

Älvdalens Utbildningscentrum
Box 54, 796 22 Älvdalen
+46 70 382 28 00