TimberStore UF tilldelades Ung-Ullbaggestipendiet

Ung-Ullbaggestipendiet delas ut åren 2012-2016 till föregående års mest företagsamma naturbrukselever.

 Kriterier som eleverna bedöms efter är att de skall ha visat att de
– är innovativa och ser och tar tillvara på möjligheter
– har en stark drivkraft
– har god samarbetsförmåga
– gärna vill skapa sin egen framtid på landsbygden
– visat prov på entreprenörskap i skolan
– aktivt deltagit i utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer autentiska/entreprenöriella arbetssätt

I år fanns 14 st nomineringar och vinnarna tillkännagavs på Naturbrukskonferensen den 14 april. Stipendiet på 2.000 kr går till Timberstore UF (Christian Thors, Erik Persson och Fredrik Leck, elever ur åk 3 Naturbruksprogrammet, inriktning Skog). Älvdalens Utbildningscentrum är under 2016 ”fodervärd” för Ullbaggestatyetten, designad av konstnären Peter Gadh.

Motivering:

Drivna kreativa entreprenörer som utvecklat en produkt med en verklig marknadspotential. De har genom sin entusiasm inspirerat övriga elever på skolan – och visat på möjligheter !