Bygg- och Maskingymnasiet

Vill du köra grävmaskin? På Bygg- och Maskingymnasiet lär du dig gräva vägar, bygga, lägga rör, göra husgrunder och mycket mer. Du övar i riktiga maskiner på skolans övningsområde, i simulator och ute på praktik. 

Bygg- och Maskin­gymnasiet

Vill du köra grävmaskin? På Bygg- och Maskingymnasiet lär du dig gräva vägar, bygga, lägga rör, göra husgrunder och mycket mer. Du övar i riktiga maskiner på skolans övningsområde, i simulator och ute på praktik. 

En elev på Bygg- och Maskingymnasiet håller upp en avbruten tumstock.

Det här är Bygg och Maskingymnasiet

3 fartfyllda år

MASKINKÖRNING
SIMULATORKÖRNING
PROVA PÅ BYGGYRKEN
BRANSCHKONTAKTER
YRKESIDENTITET

I Älvdalen

MYCKET ÖVNING
GRÄVMASKINER OCH HJULLASTARE
ÖVNINGSOMRÅDEN
MODERNA SIMULATORER
HÖG LÄRARTÄTHET

Leder till jobb

GRÄVMASKINIST
GRÄVA HUSGRUNDER
VÄGBYGGEN
SNÖRÖJNING
GRUVOR, SÅGVERK

Program:

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning:

Anläggningsfordon

Vem kan söka:

Gymnasiebehöriga i hela Sverige

En grävmaskin

GOTT OM JOBB FÖR SKICKLIGA

Vill du gå en yrkesutbildning i en bransch där det är gott om jobb? Många maskinförare går i pension nu och det finns behov av förare av grävmaskiner och hjullastare. Att manövrera spakarna i en grävmaskin kräver precision och erfarenhet, som man utvecklar genom att köra mycket – i riktiga maskiner och i simulatorer. Utbildningen passar därför dig som tycker det är spännande med stora maskiner, är noggrann och vill öva mycket praktiskt för att bli så bra du bara kan. De allra flesta som går ut från Bygg- och Maskingymnasiet får jobb. 

Dina tre år på Bygg- och Maskingymnasiet

År 1

På bilden snickrar elever en friggebod, på Bygg- och Maskingymnasiet i Älvdalen.

Basår med allmänna byggkurser:

 

Bygga & snickra

Måleri, plåtslageri

Anläggningsarbete

Material & verktyg

Arbetsmiljö & säkerhet

Simulatorkörning

Börja köra maskin

År 2

En elev på Bygg- och Maskingymnasiet ler mot kameran från hytten i en grävmaskin.

Mer anläggningsfordon:

Simulatorkörning

Maskinkörning

Hur funkar maskiner

Arbetsmiljö & säkerhet

Praktik

År 3

En grävmaskin gräver i snön.

Vi lär oss mer om yrket, olika sorters grävjobb och säkerhet ute på arbetsplatserna:

 

Gräva rörgrav & kabelschakt

Bygga ledningar

Göra ytor och vägar

Arbetsmiljö & säkerhet

Praktik

Parallellt med aktiviteterna, som ingår i karaktärsämnena inom bygg och anläggning, läser du också vanliga ämnen som svenska, matte, engelska – se alla här.

Ungefär 1/3 av utbildningen består av dessa ämnen som du känner igen från högstadiet. Men många säger att det är mycket roligare på gymnasiet!

En grävmaskin

Bygg- och Maskingymnasiet i sociala medier

Kolla Bygg- och Maskingymnasiets spellista på YouTube!

Häng med eleverna på olika aktiviteter under året. DM:a så svarar en transportlärare.

Programinfo
Bygg- och Maskingymnasiet

Program:

Bygg- och Anläggningsprogrammet

INRIKTNING:

Anläggningsfordon

Ansökningskod:

BAANL

Vem kan söka:

Gymnasiebehöriga i hela Sverige

Innehåll & Mål

Våra maskiner är grävmaskin och hjullastare. Vi lägger stort fokus på att öva mycket, jobba noggrant och på att utveckla ett gott säkerhetstänk. 

 

Vår styrka är att allt finns samlat på och nära skolan: maskiner, snickeri, verkstad, egen övningsplan och simulatorcentrum. Lärartätheten är hög.

Efter tre år kan du köra grävmaskin och hjullastare på t ex byggarbetsplatser, vägarbeten, snöröjning och inom industrier som gruvor, stenkrossar och sågverk. Efter gymnasieexamen fortsätter du som lärlingsanställd. Se nedan.

Bygg- och Maskingymnasiet är en yrkesförberedande gymnasieutbildning. 

Det är också en grundutbildning i ett första steg på din väg till att bli färdig maskinförare.

För att bli färdig maskinförare med yrkesbevis, behöver du köra maskin ett visst antal timmar. Många av timmarna gör du redan under utbildningen. Resten gör du genom att arbeta som lärlingsanställd maskinförare under en tid efter utbildningen. Läs mer hos Byggbranschens yrkesnämnd.

Utöver ämnen inom bygg- och anläggning så ingår bl a de vanliga gymnasieämnena: svenska, matte, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia, religion och idrott och hälsa. Se alla ämnen som ingår i utbildningsplanen nedan.

Grundläggande högskolebehörighet är inbakad i utbildningen. Den kan väljas bort.

15 veckor praktik fördelat på de tre åren. Skolan har bra kontakter med olika företag. Praktiken leder ofta till jobb.

Inga förkunskaper krävs, men gärna ett intresse! Du kommer att få öva mycket.

All utrustning som behövs finns att låna på skolan. 

Du får lära dig om markarbeten som att schakta och flytta på material för att lägga om eller bygga nya vägar eller för att dra fram el, vatten och avloppsledningar av olika slag.

 

Skolverket

Läs mer om bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen anläggningsfordon på Skolverkets hemsida

CERTIFIKAT

ARBETE PÅ VÄG
ADR 1.3
UTBILDNINGSINTYG FÖR HJULLASTARE OCH GRÄVMASKIN
(ger behörighet till lärlingsanställning)

En grävmaskin

Så undervisar vi på BYGG- OCH MASKINGYMNASIET

Lär dig från grunden

Att manövrera spakarna i en grävmaskin väl kräver mycket övning. Vi lägger grunden genom att öva noggrant och metodiskt. Inför varje nytt moment studerar vi teori, övar i simulator och i riktiga maskiner. 

 

Att köra maskin kräver kunskaper utöver själva maskinkörningen. Du behöver veta hur husen och vägarna du gräver för, är gjorda. Du får lära dig hur du gräver ett fungerande dike så vatten kan rinna undan. Du får koll på hur ett schakt för kablar ska se ut. Du lär dig fixa rätt lutning på en väg. Du övar på att läsa ritningar och att använda olika verktyg. Du lär dig om hela byggprocessen. Under första året får du bl a snickra, måla och slå plåt.

Säkerheten viktigast

Säkerhetsfrågorna är superviktiga ute på byggarbetsplatserna. Alla ska komma hem hela efter en arbetsdag! När du kör stora, tunga maskiner har du ett särskilt ansvar. 

 

Att vara en skicklig maskinförare innebär inte bara att kunna utföra precisa manövrer. Det innebär också att du alltid tänker säkerhet. 


Vi rustar dig så att säkerhetstänket sätter sig i ryggmärgen. Det är en viktig del i att utveckla en professionell yrkesidentitet. Vi gör det genom att prata mycket om säkerhet och arbetsmiljö, lära oss om olika säkerhetsrutiner och att köra maskin noggrant.

Därför väljer du Älvdalen

Maskiner och övningsområden

Vi satsar på teknik, maskiner och utrustning. Allt ska vara på riktigt. Vi har en övningsplan på skolan som ger möjlighet till övning året runt.

Mycket övning

Hos oss får du öva mycket både på skolan och ute på företag. Utöver praktik, så gör vi också riktiga jobb på lektionstid, t ex att ploga flygfältet.

Unikt simulatorcenter

Vi är i framkant inom simulatorer. Vi har moderna simulatorer för grävmaskin och hjullastare.

Skola i världsklass i norra Dalarna

Vi vill erbjuda dig en rolig utbildning av god kvalitet som leder till jobb. Branscherna som vi utbildar inom finns här i norra Dalarna och därför har vi riktigt bra förutsättningar att skapa utbildning som är på riktigt. Vi har hög lärartäthet, unika övningsområden, bra utrustning och modern teknik – allt samlat på och omkring skolan.

Kontakta Bygg- och Maskingymnasiet här!

Här svarar någon från utbildningen. 

Har du frågor om något annat? Gå till skolans kontaktformulär.

Om du är intresserad av våra utbildningar, vilka?