Grafisk
profil

Favicon för Älvdalens Utbildningscentrum gymnasieskola med riksintag och internat. En grön boll, ÄUC :s logga.

Logotyper

Logotyper finns för Älvdalens Utbildningscentrum och för de sex utbildningarna (nedan syns Äventyrsgymnasiet i exempel). Varje logotyp finns i fyra varianter. För ÄUC finns även en stående variant.

Exempel på Älvdalens Utbildningscentrums loggor. Logotyperna finns i olika varianter.
Exempel på logotyper

Vilken Logga? Så här väljer du

Tvåfärgad logga på svart eller vit bakgrund

I första hand använder vi den grön-vita eller grön-svarta loggan. Vi trycker loggan på svart eller vit bakgrund. Vi väljer i första hand svarta profilprodukter och kläder.

Enfärgad logga på färgad bakgrund

Om det inte går att välja svarta plagg pga funktion, så bör vi använda helsvart eller helvit logga. Det är tillåtet att göra undantag om färgen står i tillräcklig kontrast till det gröna och inte skär sig. OBS! Den gröna färgen får aldrig tryckas på varselgult. Använd den svarta loggan istället.

Grön färg i CMYK och tryckfärg

Logotyperna har rätt CMYK inbakad i filen. Därför funkar de som de är för CMYK-tryck och digitalt. Vid tryck med dekorfärg ska den gröna färgen i loggan vara Pantone 7738 C.

Färger

Primära färger: svart och vit. Keep it simple!

Accentfärger: olika former av grå, den gröna färgen från loggan, magenta. Vi använder grön och magenta mycket återhållsamt.

#000000
#FFF

#6FB63B
CMYK 62,0,94,0
PMS 7738 C

#A4A4A4

#9D0B56

Typografi

Vi använder en och samma uppsättning typsnitt i all extern kommunikation oavsett om det är digitalt, tryckt eller i presentationerI ordbehandlingsdokument använder vi alternativa typsnitt om de ska kunna öppnas av mottagare som inte har våra typsnitt.

Exempel på Älvdalens Utbildningscentrums typsnitt. Yanone Kaffeesatz, Poppins och Oswald. Vit text på svart bakgrund.

Extern kommunikation

All digital eller tryckt text som når utanför skolan eller besökare på skolan, är extern. T ex webb, presentationer, skyltar, annonser, affischer och profilprodukter. 

 

  • I titlar och huvudrubriker använder vi Yanone Kaffeesatz bold och VERSALER. OBS: Vi använder aldrig Yanone Kaffeesatz i små bokstäver/gemener. Det här typsnittet gör sig bäst i en lekfull design där man blåser upp det riktigt stort i storlek!
 
  • I brödtexter, pufftexter, ingresser och mindre underrubriker använder vi Poppins, regular eller boldI underrubriker som är nästan lika små som brödtexten så att Yanone Kaffeesatz inte blir bra, använder vi Poppins. Det går bra att använda Poppins i VERSALER och bold.
 
  • Oswald är ett kompletterande typsnitt med ett stramare uttryck. Vi använder det till systemtexter såsom numrering, webbknappar och menytexter, i VERSALER. 
Exempel på Älvdalens Utbildningscentrums typsnitt i ordbehandlingsdokument. Corbel används främst. Yanone Kaffeesatz används i titlar och rubriker om möligt.

Ordbehandlingsdokument

I dokument som huvudsakligen är interna, eller som ska kunna öppnas av mottagare i ordbehandlingsprogram, har vi ett alternativt typsnitt.

  • I brödtexter använder vi Corbel. Det går bra att använda Corbel även till rubrikerna. Corbel finns i ordbehandlingsprogrammen och behöver ingen installation.
  • Rubriktypsnittet Yanone Kaffeesatz och brödtexttypsnittet Poppins är förstahandsval där det är möjligt, i t ex pdf:ade dokument och i brevutskick.

Så kommer du åt typsnitten

  • Du som arbetar på Älvdalens Utbildningscentrum bör ha alla typsnitten förinstallerade på din dator. Typsnitt och instruktioner finns på Teams, och de finns också att hämta hem från Google Fonts. Ladda ner ett åt gången och installera: Yanone KaffeesatzPoppinsOswald
  • I Word finns mallar med grafiska profilen. När du startar ett nytt Worddokument, så klicka (+) i vänstermenyn, och välj bland ÄUC-mallarna till höger.
  • Om du behöver hjälp att installera typsnitt eller använda mallar, kontaktar du support@alvdalen.com