IM INOM NATURBRUK

Plugga till ett yrke med anpassat upplägg

Du som saknar behörighet till gymnasiet har möjlighet att söka ett introduktionsprogram, även kallat IM. Hos oss tar vi in enstaka elever varje år, som går ihop med en klass på naturbruksprogrammet.

Hösten 2024 har vi IM mot:

 • Skogsgymnasiet
 • Fiskegymnasiet
 • Jaktgymnasiet
Älvdalens Utbildningscentrum - skoglig utbildning, en elev kör skotare och ser glad ut. På Älvdalens Utbildningscentrum har vi även introduktionsprogram med inriktning mot naturbruksprogrammet.
Alpinskidåkning - en skidåkare gör en carvingsväng. Skidåkning under utbildningen till skidlärare SLAO på Äventyrsgymnasiet på Älvdalens Utbildningscentrum.

IM INOM NATURBRUK

Några av våra fiskeelever som står i en sjö och fiskar.
En känga bredvid ett tassavtryck av björn

Introduktionsprogram naturbruk

Vi har två varianter av introduktionsprogram:

Programinriktat val

Yrkesintroduktion

Mer info om programinriktat val

Programinriktat val är för dig som inte är behörig till gymnasiet, men nästan. Målet är att bli behörig. Du läser in det eller de högstadieämnen som du har kvar, samtidigt som du går tillsammans med en klass på naturbruksprogrammet.

På Älvdalens Utbildningscentrum börjar du direkt på samma program som du har som mål att bli antagen till. Inför hösten 2024 kan du söka programinriktat val till Fiskegymnasiet, Skogsgymnasiet och Jaktgymnasiet. Vi har några enstaka platser. Ibland kan vi också ta in enstaka elever på programinriktat val på Äventyrsgymnasiet. Kontakta vår SYV för mer info.

Målet med programinriktat val är att läsa ikapp betyget du saknar, bli antagen på utbildningen och ta gymnasieexamen. 

Ämnen som du kan läsa in hos oss på Älvdalens utbildningscentrum är matte eller engelska. Så fort du är ikapp med betygen du saknar, blir du automatiskt antagen och kan sikta mot gymnasieexamen.

För att vara behörig till programinriktat val behöver du ha vissa betyg, bl a svenska. Läs mer hos Skolverket. Om du saknar det, kan du istället söka yrkesintroduktion.


Det är din hemkommun som ska se till att du som inte är behörig får plats på ett introduktionsprogram. Därför ska du börja med att prata med en SYV på din högstadieskola eller i din hemkommun, för att kolla om du kan söka programinriktat val hos oss i Älvdalen.


Prata också med vår SYV eftersom upplägget när du läser ikapp är individuellt. Vi kan erbjuda att läsa ikapp matte eller engelska.

Du söker på samma sätt som till nationella program, genom gymnasieantagningen i ditt hemlän. Vi erbjuder programinriktat val inom följande program:

 • Programinriktat val mot naturbruksprogram: Fiskegymnasiet.
  Ansökningskod: IMVNBFISK
 • Programinriktat val mot naturbruksprogram: Skogsgymnasiet.
  Ansökningskod: IMVNBSKO
 • Programinriktat val mot naturbruksprogram: Jaktgymnasiet.
  Ansökningskod: IMVNBJAKT


För mer information om hur det går till att söka om du bor i ett annat län, så kan du läsa på sidan om att Bli elev på Älvdalens Utbildningscentrum.

Mer info om yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion på naturbruksprogram är för dig som inte är behörig till gymnasiet, och som saknar de betyg som krävs för programinriktat val. Det är en personligt anpassad yrkesutbildning. Hos oss tar vi in enstaka elever som går tillsammans med en klass på naturbruksprogrammet, men har en anpassad studieplan.

Vilken naturbruksutbildning det blir är individuellt. Prata med vår SYV om du är intresserad.

Yrkesintroduktion leder inte till gymnasieexamen, som programinriktat val gör, utan till att gå tre år på en utbildning och förbereda sig för att kunna jobba. 

En del elever på yrkesintroduktion läser ikapp gymnasiebehörigheten och tar gymnasieexamen, men det är ofta inte huvudmålet. 

Upplägget är personligt anpassat och det kan se olika ut för olika elever. Prata med vår SYV om dina behov och önskemål.

Elever på yrkesintroduktion kan läsa färre kurser. Då får man med sig ett så kallat gymnasieintyg efter utbildningen, istället för examen.

Det din hemkommun som ska se till att du som saknar behörighet får plats på ett introduktionsprogram. Därför ska du börja med att prata med en SYV på din högstadieskola eller i din hemkommun, för att kolla om du kan söka yrkesintroduktion hos oss i Älvdalen.

Därefter ska du också prata med vår SYV, för att se om vi kan erbjuda yrkesintroduktion utifrån dina behov och intressen.

Du ska ta kontakterna med en SYV i din hemkommun och vår SYV innan du söker. Sedan söker du via gymnasieantagningen i ditt hemlän:

 • Yrkesintroduktion naturbruksprogram. Ansökningskod: IMYNB

Du kan läsa mer om introduktionsprogrammet, om behörighets- och betygsfrågor hos Skolverket.

Kontakta vår SYV här!

Här ställer du frågor om introduktionsprogrammet.

Har du frågor om något annat? Gå till skolans kontaktformulär.

Om du är intresserad av våra utbildningar, vilka?