Klagomål & visselblås

Favicon för Älvdalens Utbildningscentrum gymnasieskola med riksintag och internat. En grön boll, ÄUC :s logga.

Så rapporterar du brister eller missförhållanden

Klagomål

För elever och vårdnadshavare

I skollagen finns en bestämmelse om klagomålshantering. Syftet med den är att skolan snabbt ska kunna komma till rätta med eventuella brister i utbildningen. Skollagen ger ingen tydlig definition av klagomål, däremot finns krav på att skolan ska ha en klagomålshantering. Det betyder att vårdnadshavare och elever kan framföra synpunkter på undervisningen och övrig verksamhet. Klagomål kan lämnas skriftligt eller muntligt, anonymt eller icke anonymt inklusive återkoppling.

Visselblåsning

För personer som arbetar i verksamheten

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

 

Hur fungerar visselblåsarfunktionen och hur ska den användas

Visselblåsarfunktionen kan användas för att rapportera missförhållanden som du har fått ta del av i ett arbetsrelaterat sammanhang.

 

Rapporten ska gälla missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelser av lagar och föreskrifter, korruption, mutor, ekonomisk brottslighet, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier.

 

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till våra utredare som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.

 

Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

 

När ska det inte användas

Funktionen är avsedd för specifika ärenden och ska inte användas för allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller undervisning. Den är inte lämplig för rapportering av känsliga HR-frågor som gäller enskilda individer. I sådana fall bör du i stället ta kontakt med din närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt till personalansvarig eller en facklig företrädare.

 

Om du upplever att du utsätts för kränkande särbehandling, såsom mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier, uppmanas du att snabbt informera din chef eller någon annan person du har förtroende för, såsom en kollega eller skyddsombud.

 

Gör en anmälan om missförhållande

För att säkerställa din anonymitet bör du undvika att lämna en anmälan medan du är ansluten till företagets wifi-nätverk eller datorer.

 

Skriv av eller kopiera länken och skriv in i din webb-läsare.

 

https://whistle.qnister.com/AUC-AB/