Matilda går andra året på Skogsgymnasiet: ”Intresset har verkligen vuxit fram”

Älvdalens utbildningscentrum arrangerar varje år öppet hus då elever och föräldrar har möjlighet att besöka skolan. Något som uppskattas extra mycket av eleverna är internatet.

– Jag är jätteglad att det finns. Annars hade inte jag haft möjlighet att gå min drömutbildning, säger Matilda Jönslars Brandt.

Matilda går andra året på Skogsgymnasiet på Älvdalens utbildningscentrum och hon ångrar sig inte. Hon tycker om upplägget på utbildningen, där hon både får arbeta teoretiskt och jobba praktiskt. Det passar henne bra.

– Jag har inte alltid varit intresserad av skog och natur. Jag kommer inte från en familj som äger skog eller som jobbar inom skogen. Men jag var nyfiken och det kändes roligt att testa något helt nytt. Intresset har verkligen vuxit fram sedan jag började här. Jag är glad att jag sökte hit, berättar Matilda.

Matilda på Skogsgymnasiet på Älvdalens Utbildningscentrum står med ett skjutmått för att mäta virke i skogen.

Matilda trivs bra med sin utbildning och är sugen på att vidareutbilda sig efter gymnasiet.

Väckt lust att plugga skog

Hon beskriver första året som det bästa studieåret hon haft. Hon har fått lära sig allt om skogsbruk: hur påverkan på samhället och miljön ser ut, hur olika skogsmaskiner fungerar och hur man hanterar röj- och motorsåg. Det har bidragit till att Matilda nu vill inrikta sig alltmer mot att börja köra skogsmaskiner och vidareutbilda sig efter gymnasiet. En möjlighet är att plugga på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till skogsmästare.

 

– Det är skolan och lärarna här som har väckt min lust att studera. Jag var så skoltrött innan jag kom hit. Lärarna är fantastiska och lyhörda, de ser vilka behov och svårigheter varje elev har.

Älvdalens Utbildningscentrum - naturbruksprogrammet, en elev kör skotare och ser glad ut.

”Lärarna är fantastiska och lyhörda”, säger Matilda.

Redo efter lärorik tid på internatet

Under första året bodde Matilda på skolans internat, något som också bidragit till att hon trivs så bra. Det gav henne insikt om att hon klarar av mer än hon tror, och hon har fått fin kontakt både med klasskamrater och övriga elever, eftersom alla umgås tillsammans på fritiden.

 

Det är bara första årets elever som bor på skolan, men när det var dags att söka bostad för år två och tre så löste det sig på ett bra sätt för Matilda.

 

– Jag hade turen att få ta över en lägenhet som en sistaårselev haft. Efter internatet kändes det naturligt att ta steget att bo själv, man var redo för det, säger hon.

Mikael är föreståndare på internatet på Älvdalens Utbildningscentrum.

Mikael Eriksson, föreståndare på internatet.

Meningsfull fritid

Mikael Eriksson är föreståndare på skolans internat och en av många anställda som jobbar med att alla skolans elever ska ha en bra och meningsfull fritid.

 

– Vi ser till att det finns något att göra efter skoltid och vi är måna om att lyssna in elevernas behov och önskemål. Alla våra aktiviteter är gratis, säger Mikael Eriksson.

Trygghet med vuxna nära på internatet

När skoldagen är slut tar fritidspersonalen över och det är även de som har sovande jour.

 

– Personalen lämnar skolan vid midnatt, men har alltid telefonen med så att eleverna kan ringa om det är något, berättar Mikael Eriksson.

 

– Jag kände hemlängtan ibland i början, men då fanns en vuxen där direkt och pratade med mig och frågade hur jag mådde. Det betydde mycket, tryggheten från personalen har varit en stor del i att jag trivs så bra, säger Matilda.

Fler reportage & nyheter